Archiwum dla tagu: WCAG

Konkurs MAC na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie przeznaczone jest między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego oraz samodzielnych publiczne zakładów opieki zdrowotnej. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 1 marca 2015 r. do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Kwota przeznaczona na realizacje zadań w konkursie to 10 mln. złotych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności – WCAG – Zwiększenie dostępności.

Czas ucieka. Przypominamy, iż jednostki sektora publicznego powinny dostosować nowo tworzone witryny do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Witryny powinny być dostosowane do standardów WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA.

Oferujemy dostosowanie Państwa istniejących stron internetowych do obowiązujących przepisów lub utworzenie strony od podstaw. Proponujemy również skorzystanie z audytu dostępności, aby zamówić audyt prosimy o kontakt e-mail biuro@zatorski.eu  lub telefoniczny: 533 781 617.